รีวิวจากคุณลูกค้า

Facebook API Error: {"data":[{"reviewer":{"id":"2090124261057467","name":"Moei Panasawatwong","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2090124261057467&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeSTWdk0JvfE5aH-","width":120}}},"created_time":"2018-12-07T05:47:04+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 \u0e21\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e23\u0e16 \u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\n\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\n\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e46 \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22\u0e21\u0e32\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \n\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e35\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e08 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e40\u0e25\u0e22\n\n\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e01\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30\ud83c\udf38\ud83c\udf38\ud83c\udf38","open_graph_story":{"id":"1991217777581980"}},{"reviewer":{"id":"1996090327173898","name":"Dew Diiw","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=1996090327173898&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeTfjJ2UBlbg_zwx","width":120}}},"created_time":"2018-11-24T06:24:59+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e14\u0e35 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e22 \u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07 \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e14\u0e35\u0e19\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49","open_graph_story":{"id":"2447712701912315"}},{"reviewer":{"id":"2517480298294007","name":"Nipapat Chatchamni","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2517480298294007&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeQOlu9K6-Qp-mCa","width":120}}},"created_time":"2018-11-17T14:56:56+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e07\u0e32\u0e21 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e01\u0e17\u0e21. \u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e38\u0e01\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e21\u0e32\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e01\u0e01\u0e47\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c\u0e44\u0e14\u0e49 \n\n\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07 \u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e14\u0e14\u0e17\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e01\u0e47\u0e43\u0e2a\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25 \u0e1b\u0e48\u0e32\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e04\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e25\u0e49\u0e33\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e48\u0e30","open_graph_story":{"id":"2215569468494513"}},{"reviewer":{"id":"2306952216004934","name":"Piyo Hongsachart","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2306952216004934&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeTVYnn0DBCizj_z","width":120}}},"created_time":"2018-11-17T06:03:07+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 6 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e08\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e43\u0e08....\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e14\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19 \u0e04\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e19\u0e27\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e14\u0e39\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e14\u0e35\u0e2a\u0e14\u0e43\u0e2a(\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e48\u0e30) \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e35\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e04\u0e48\u0e30 \ud83d\ude42\ud83d\ude18","open_graph_story":{"id":"1999902353389430"}},{"reviewer":{"id":"2109336835810464","name":"\u0e0a\u0e38\u0e15\u0e34\u0e01\u0e23 \u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e21\u0e30\u0e42\u0e19","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2109336835810464&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeSThjGJtwWekKp4","width":120}}},"created_time":"2018-11-15T16:49:55+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19\n\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e08\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u200b \u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46\u200b \u0e04\u0e48\u0e30","open_graph_story":{"id":"1849000448553213"}},{"reviewer":{"id":"2510652915616974","name":"Wanida Rattanawongchai","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2510652915616974&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeRuh55U0FWiJEov","width":120}}},"created_time":"2018-11-15T10:40:33+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e1d\u0e35\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e43\u0e08\u0e19\u0e30\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e16\u0e36\u0e07\u0e04\u0e48\u0e30\u0e14\u0e35\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21 \u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e08\u0e33\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e17\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19","open_graph_story":{"id":"1174561256024555"}},{"reviewer":{"id":"1996939187027454","name":"Sukanya Chaicha-Saipinmalee","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=1996939187027454&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeTyeaUszZ2oJ1uJ","width":120}}},"created_time":"2018-11-15T08:12:24+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d \u0e43\u0e08\u0e14\u0e35 \u0e43\u0e08\u0e43\u0e2a\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e1e\u0e35\u0e48\u0e46\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e38\u0e01\u0e46\u0e04\u0e19\u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u0e22\u0e34\u0e49\u0e21\u0e41\u0e22\u0e49\u0e21\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e46\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e48\u0e30\n\n\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e04\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e27\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e46 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1e\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e32\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25 \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e43\u0e08\u0e41\u0e25\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e14\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e48\u0e30\n\n\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e37\u0e2d \u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e31\u0e14\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e14\u0e22\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e21\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e1a\u0e2d\u0e01 \u0e1e\u0e2d\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e46 5555\n\n\u0e22\u0e32\u0e14\u0e35 \u0e04\u0e23\u0e35\u0e21\u0e14\u0e35 \u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e46\u0e04\u0e48\u0e32","open_graph_story":{"id":"10156897143898619"}},{"reviewer":{"id":"1929718183803605","name":"Chanikan Lappratthana","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=1929718183803605&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeSakePoQADF3XZA","width":120}}},"created_time":"2018-11-12T06:17:21+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e43\u0e08\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e17\u0e23\u0e35\u0e17\u0e40\u0e21\u0e49\u0e19\u0e08\u0e30\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e36\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e14\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14 \ud83d\udc4d\u2764\u2764","open_graph_story":{"id":"10205118034627653"}},{"reviewer":{"id":"2040052052749485","name":"Wilaiporn Tuntayothin","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2040052052749485&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeTgfHXWk5nhLfNN","width":120}}},"created_time":"2018-11-11T16:04:41+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e43\u0e08\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e30 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e30 \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e14\u0e35\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e46\u0e19\u0e30 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22","open_graph_story":{"id":"10156543878075985"}},{"reviewer":{"id":"2016114088465834","name":"Sasithon Khotphankul","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2016114088465834&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeSb9W4kcoaN6K7b","width":120}}},"created_time":"2018-11-11T12:39:41+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e40\u0e25\u0e34\u0e1f\u0e40\u0e25\u0e22\ud83d\ude18","open_graph_story":{"id":"10213054822512268"}},{"reviewer":{"id":"2310807218943616","name":"Kemnisara Wangkaew","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2310807218943616&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeSVR9svAWZQ5AgW","width":120}}},"created_time":"2018-11-11T11:47:04+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e21\u0e32\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e18\u0e22\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e14\u0e35\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e43\u0e08\u0e41\u0e25\u0e30 \u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1a\u0e32 \u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25 \u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30^^","open_graph_story":{"id":"2742907659068180"}},{"reviewer":{"id":"2289388957738612","name":"Thitima Warunyurattana","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2289388957738612&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeSViMjNkIi_HPBS","width":120}}},"created_time":"2018-11-11T10:54:14+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e02\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 (\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e34\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e04\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e46\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e31\u0e01\u0e08\u0e30\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e15\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07) \u0e1e\u0e19\u0e07.\u0e01\u0e47\u0e22\u0e34\u0e49\u0e21\u0e41\u0e22\u0e49\u0e21\u0e41\u0e08\u0e48\u0e21\u0e43\u0e2a\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32(\u0e17\u0e23\u0e35\u0e15\u0e40\u0e21\u0e19\u0e15\u0e4c\/\u0e40\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\/\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e27)\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e21\u0e32\u0e08\u0e30 3 \u0e1b\u0e35\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e14\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e04\u0e48\u0e30^^ #\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e14\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e4b\u0e21\u0e01\u0e47\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e35\u0e04\u0e48\u0e30","open_graph_story":{"id":"10156749033737334"}},{"reviewer":{"id":"2361133767231798","name":"Note Sunan","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2361133767231798&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeQjN5dFoo5daXbN","width":120}}},"created_time":"2018-11-11T09:16:22+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e43\u0e08\u0e14\u0e35 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e04\u0e48\u0e30 \u0e21\u0e35\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e01\u0e47\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e04\u0e48\u0e30","open_graph_story":{"id":"10211434209043190"}},{"reviewer":{"id":"2029590110462517","name":"Nuttanich Saipinmalee","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2029590110462517&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeSnBD5GvC6r2MJi","width":120}}},"created_time":"2018-11-11T08:13:52+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 10 \u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e35 \u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e01\u0e47\u0e04\u0e37\u0e2d \u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e14\u0e35\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e14\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e22\u0e31\u0e14\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e14\u0e02\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e48\u0e30","open_graph_story":{"id":"282807539009654"}},{"reviewer":{"id":"2045692225507552","name":"Miiw Nawarat","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2045692225507552&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeSYJJE0QW6e6-nr","width":120}}},"created_time":"2018-11-11T06:57:19+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e41\u0e25\u0e30\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e30 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e27 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e04\u0e23\u0e35\u0e21\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e21\u0e32\u0e01\u0e47\u0e2b\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e09\u0e35\u0e14\u0e2a\u0e34\u0e27\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e01~~5555 \u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 \u0e1e\u0e35\u0e48\u0e46\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c~~\u0e08\u0e30\u0e21\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e30","open_graph_story":{"id":"1983467405075408"}},{"reviewer":{"id":"2258394147545565","name":"\u0e2d\u0e31\u0e2a\u0e19\u0e35\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e42\u0e1e\u0e18\u0e34\u0e4c\u0e28\u0e23\u0e35","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2258394147545565&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeQDNtZR7Jq02bbq","width":120}}},"created_time":"2018-11-09T08:25:13+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d \u0e44\u0e21\u0e48\u0e02\u0e32\u0e22\u0e04\u0e48\u0e30555 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e40\u0e23\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e32\u0e21\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30 \u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e01\u0e31\u0e07\u0e27\u0e25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49 \n\u0e17\u0e33\u0e44\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 Palida \u0e01\u0e47\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e04\u0e48\u0e32 \n** \u0e04\u0e38\u0e22\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e34\u0e04\u0e48\u0e32 \u0e21\u0e32\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32 \n \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e08\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32 \n \n \u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\n \u0e19\u0e30\u0e04\u0e30:)","open_graph_story":{"id":"1892625477500914"}},{"reviewer":{"id":"2085704318185373","name":"NichaNichy Thienwarich","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2085704318185373&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeQFFIJ5fS1lBzfg","width":120}}},"created_time":"2018-11-09T05:03:33+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e43\u0e08\u0e14\u0e35 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e43\u0e08\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e48\u0e30","open_graph_story":{"id":"10212950816914432"}},{"reviewer":{"id":"2925342014157948","name":"Satornphan Keawtrirat","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2925342014157948&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeQJFswixGgnRDBU","width":120}}},"created_time":"2018-11-08T11:46:13+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e21\u0e32\u0e19\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e14\u0e35\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e43\u0e08\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e25\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e34\u0e04\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e17\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e35\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e23\u0e39\u0e49\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e01\u0e31\u0e07\u0e27\u0e25\u0e43\u0e14\u0e46\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e1b","open_graph_story":{"id":"1793695607422955"}},{"reviewer":{"id":"2443333292362323","name":"Curllen Edward","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2443333292362323&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeQR3-01xa1iN0J-","width":120}}},"created_time":"2018-11-08T08:12:30+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d\n\n\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07 \u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e14\u0e32 \u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","open_graph_story":{"id":"290918078418383"}},{"reviewer":{"id":"2009410572487514","name":"Edward Curllen","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2009410572487514&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeSXSVJcI1iJkfQF","width":120}}},"created_time":"2018-11-08T06:14:29+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d \u0e2a\u0e27\u0e22\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u0e43\u0e08\u0e14\u0e35 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\n\n\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a\n\n\u0e19\u0e27\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2b\u0e23\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19 \u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2a\n\n\u0e44\u0e23\u0e49\u0e2a\u0e34\u0e27 \u0e14\u0e39\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\n\n\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e01\u0e47\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\n\n\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19","open_graph_story":{"id":"2433992779961373"}},{"reviewer":{"id":"2105831409460053","name":"Monruedee Silachan","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2105831409460053&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeSt5gEqTEG2r3wQ","width":120}}},"created_time":"2018-11-08T05:34:24+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \ud83d\ude0d\ud83d\ude0d\ud83d\ude0d","open_graph_story":{"id":"10217583911490195"}},{"reviewer":{"id":"2183262431730521","name":"Nan Wanida","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2183262431730521&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeRLRFzJQgdNN59Z","width":120}}},"created_time":"2018-11-08T05:33:37+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e48\u0e32\u0e32 \u0e1e\u0e35\u0e48\u0e46\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e43\u0e08\u0e14\u0e35 \u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 \u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e01\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e43\u0e08\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e21\u0e31\u0e19\u0e14\u0e35\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01\u0e01\u0e46\u0e46\u0e46\u0e46\u0e04\u0e30","open_graph_story":{"id":"1910145315765232"}},{"reviewer":{"id":"2537287642953663","name":"\u0e1e\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22 \u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e19\u0e32\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2537287642953663&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeTd7h1NyrxpJ3kD","width":120}}},"created_time":"2018-11-06T11:16:09+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e21\u0e32\u0e19\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e22\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e17\u0e23\u0e35\u0e17\u0e40\u0e21\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e27\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e40\u0e2b\u0e19\u0e1c\u0e25 \u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e15\u0e37\u0e48\u0e19\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e19\u0e38\u0e48\u0e21 \u0e23\u0e39\u0e02\u0e38\u0e21\u0e02\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e14\u0e35\u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e04\u0e48\u0e32 \u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e01\u0e48\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e08\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46\u0e04\u0e48\u0e30 \ud83e\udd23 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e43\u0e04\u0e23\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e04\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e43\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e23 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e14\u0e32\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e04\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e04\u0e48\u0e30 #\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e25\u0e25 \u2665\ufe0f\u2665\ufe0f","open_graph_story":{"id":"10217915845955545"}},{"reviewer":{"id":"2215087638558461","name":"Choktipparat Neverdie","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2215087638558461&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeT4CTPhiYQoX87C","width":120}}},"created_time":"2018-11-06T11:07:06+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e35\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e35 \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e01","open_graph_story":{"id":"1650046341768024"}},{"reviewer":{"id":"1604983239604328","name":"Nongnuch Hemmanee","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=1604983239604328&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeS37rl3y8dMozAD","width":120}}},"created_time":"2018-11-06T10:59:16+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e27 \u0e1e\u0e31\u0e07 \u0e41\u0e27\u0e30\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e41\u0e1b\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e40\u0e25\u0e22\u0e04\u0e48\u0e30 \n\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e2a\u0e34\u0e27\u0e1d\u0e49\u0e32 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e04\u0e48\u0e30 \ud83d\ude0d\ud83d\ude0d\ud83d\ude0d","open_graph_story":{"id":"2491779584171170"}},{"reviewer":{"id":"2136590716449164","name":"Aoraee Aor","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2136590716449164&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeTPL6GDKwaU4vIi","width":120}}},"created_time":"2018-11-06T10:46:13+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1d\u0e49\u0e32 \u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e1c\u0e25 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25 \u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e36\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1d\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e22 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2a\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e46 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e04\u0e48\u0e30","open_graph_story":{"id":"2164498616916639"}},{"reviewer":{"id":"2067311063388961","name":"Song BiBi","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2067311063388961&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeQdzeWKEOLkS35A","width":120}}},"created_time":"2018-11-06T09:23:49+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33 \u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 ... \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e01\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 \u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07 ... \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e1c\u0e34\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e14\u0e32\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e08\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e08 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e46\u0e04\u0e48\u0e30","open_graph_story":{"id":"2289885664385949"}},{"reviewer":{"id":"2087938447993012","name":"Napattaporn Thipwarasiri","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2087938447993012&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeTbqQwKqPv_1TvL","width":120}}},"created_time":"2018-11-06T08:34:07+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e23\u0e32\u0e01\u0e47\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01","open_graph_story":{"id":"2193077884344835"}},{"reviewer":{"id":"2161428703877485","name":"Walldreamworld Waree","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2161428703877485&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeRcN_EjgkXkEe6T","width":120}}},"created_time":"2018-11-06T08:32:27+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e40\u0e01\u0e48\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14","open_graph_story":{"id":"254881572041435"}},{"reviewer":{"id":"2521986137842705","name":"Sailiiz Saisai","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2521986137842705&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeTyyeScMRJpnA-R","width":120}}},"created_time":"2018-11-06T08:29:22+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e04\u0e19\u0e35\u0e49\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e14\u0e35 \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2a\u0e44\u0e23\u0e49\u0e2a\u0e34\u0e27\u0e08\u0e34\u0e07 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e21\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e04\u0e19\u0e17\u0e31\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e33\u0e44\u0e23\u0e21\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2a\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19 \u0e19\u0e35\u0e48\u0e01\u0e47\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e46\u0e46\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e46\u0e46\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e04\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e14\u0e32","open_graph_story":{"id":"1870166453039214"}},{"reviewer":{"id":"2257207130990578","name":"Som Mie","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2257207130990578&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeRNApaV7eFq0ZLv","width":120}}},"created_time":"2018-11-06T08:24:04+0000","rating":5,"recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e14\u0e35 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e47\u0e14\u0e35\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e04\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e25\u0e32\u0e22 \u0e01\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2a \u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e41\u0e04\u0e48\u0e17\u0e33\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d \u0e2a\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e43\u0e08 \u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e23\u0e35\u0e17\u0e40\u0e21\u0e19\u0e17\u0e4c\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e35 \u0e2d\u0e31\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e04\u0e27\u0e23\u0e17\u0e33 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e22\u0e31\u0e14\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e19\u0e04\u0e25\u0e34\u0e19\u0e34\u0e01 \u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e35 \u0e17\u0e23\u0e35\u0e17\u0e40\u0e21\u0e49\u0e19\u0e01\u0e47\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 \u0e2a\u0e21\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 \u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 8 \u0e14\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e22\u0e22\u0e22 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32 \u0e40\u0e25\u0e34\u0e1f\u0e21\u0e32\u0e01\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e25\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e19\u0e30\u0e04\u0e30 \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e08\u0e30\u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e08","open_graph_story":{"id":"2039608462763137"}},{"reviewer":{"id":"2073976866021401","name":"Tida Raksaseang","picture":{"data":{"height":120,"is_silhouette":false,"url":"https:\/\/platform-lookaside.fbsbx.com\/platform\/profilepic\/?psid=2073976866021401&height=120&width=120&ext=1560659749&hash=AeTkgbczYGQDgn4X","width":120}}},"created_time":"2018-11-06T08:10:49+0000","recommendation_type":"positive","review_text":"\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e14\u0e32\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e34\u0e01 \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e34\u0e27 \u0e1c\u0e34\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e2b\u0e49\u0e07 \u0e42\u0e1f\u0e21\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e40\u0e01\u0e25\u0e32\n\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01 \u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e35 \u0e19\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e21\u0e35\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e44\u0e2b\u0e21 \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e43\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 \u0e43\u0e04\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e27\u0e30\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e14\u0e49\u0e19\u0e30\u0e04\u0e4a \u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e04\u0e48","open_graph_story":{"id":"1926508100720501"}}]}
Reconnecting to Facebook may fix the issue.